Back to Top

Členské příspěvky

 

Členské příspěvky KČT Hlinsko
junioři do 26 let 145,-
dospělí muži do 62 let 260,-
dospělé ženy do 60 let 260,-
senioři muži od 62 let 145,-
senioři ženy od 60 let 145,-
rodina platící člen 530,-
rodina další člen 0,-
tělesně postižení muži 145,-
tělesně postižené ženy 145,-
Časopis Turista 400,-

 

 

Výhody a podmínky členství v KČT

 • Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - odborů KČT.

 • Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT.

 • EUROBEDS

  Členský průkaz opravňuje člena užívat výhody EUROBEDS , s nímiž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u více než 1100 smluvních partnerů systému EUROBEDS.

 • Časopis Turista

  Člen KČT má výhodnější předplatné klubového časopisu TURISTA. V tomto měsíčníku je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí.

 • Slevy na ubytování

 • Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 50 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech (Objekty KČT).

 • Člen KČT s platným členským průkazem může čerpat výhody spojené se zahraničními smlouvami KČT, jako například slevy na ubytování na rakouských chatách OTK a Naturfreunde.

 • Mapy KČT

  Každý člen s platným průkazem má možnost nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů na podkladě vojenských topografických map 1:50 000 se slevou. Sleva činí cca 20% běžné prodejní ceny a platí pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou po 1 mapě od každého titulu. Turistické cesty na těchto mapách jsou maximálně přesné, protože je v přírodě všechny vyznačují pouze členové KČT, tedy titíž, kdo je pak zakreslují do map.

 • Slevy na startovném

  Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platnou legitimací.

 • Úrazové pojištění členů

 • Členové KČT jsou pojištění proti následkům úrazu vzniklého při organizované turistické činnosti. Na základě tohoto pojištění získávají finanční odškodnění v případě úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky postižení, v případě jejich úmrtí pozůstalí

 • Člen KČT se může nechat výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné na pohyb v horách nad 2000 m.n.m., vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky. Pojištění je na 12 měsíců a pojistné činí 1 350 Kč

 • Bližší údaje na stránkách KČT Pojištění členů

 • Slevy na dopravu

  KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení těchto zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah:

 • Kilometrická banka 2000 - dotace 20% z ceny sešitku KMB, KKMB

 • Junior pas - dotace 20% z ceny roční či půlroční známky

 • Senior pas - dotace 34% z ceny roční známky

  Poskytnutí příspěvku člen KČT uplatňuje u svého odboru KČT.

 

Jak se stát členem KČT

Pokud se rozhodnete stát členy Klubu českých turistů, kontaktujte jednatele KČT Hlinsko. Přihlášku si můžete stáhnout na našich webových stránkách .