Back to Top

Nástěnka

V sobotu 29. června 2024  pořádají Jana Břeňová (721163631, jbrenova@seznam.cz) a Zdeněk Roušar (773985065, zdenekrousar@seznam.cz)  autobusový zájezd na
Orlické hory, Neratov
Odjezd ze zast. od Lídlu v 6.00 hod. Propozice na zájezd jsou ZDE. Zájezd se uskuteční, vyzýváme přihlášené, aby si zájezd zaplatili !!! Prohlídka Neratova, kostela a pivovaru (+ 70,- Kč). Cena zájezdu: člen KČT Hlinsko 260 Kč, člen KČT Hlinsko dítě 190 Kč, nečlen 370 Kč.  Platbu je možné také poslat na účet č. 194624849/0300 (do poznámky k platbě napište jména účastníků) nebo osobně předat Janě. Pěší trasy: mapa1, mapa2, mapa3. Klikni na obrázek.

Ve dnech 29.6. - 6.7. 2024 pořádá Jiří Holec (776312413, holec.jirka@unet.cz) ve spolupráci s KČT Hlinsko autobusový zájezd do
Itálie - Dolomity 4
Propozice na zájezd jsou ZDE. Účastníci zájezdu do Dolomit v roce 2023 mají rezervovanou účast do 31.1.2024. Přihlášky pro ostatní se přijímají do 31.3.2024. ZDE je objednávka na zájezd. Součástí objednávky je složení zálohy ve výši 5000.- Kč. Doplatek zájezdu uhraďte do 31.4.2024. Cena zájezdu je 11750,-  Kč.
Další podrobnosti o zájezdu jsou v propozicích. FOTO z loňského zájezdu. Klikni na obrázek.

V sobotu 31. srpna 2024 (odjezd v 6:00 hod.  ze zastávky Pošta proti sokolovně) pořádá Zdeněk Modráček (731169162, zdenek.modracek@centrum.cz) autobusový zájezd na 
Jizerské hory (Hejnice, skalní vyhlídky)
Propozice pochodu jsou ZDE. Mapa pochodu  je ZDE. Cena zájezdu: ještě není stanovena Platit bude možné na účet 1168179053/0800. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno/jména účastníků. Zdeněk přijímá přihlášky.
Místopis: bude doplněn

Ve dnech 14. - 21. září 2024 pořádá Jiří Holec (776312413, holec.jirka@unet.cz) autobusový zájezd na
Slovensko - Gemer Rožňava
Uvodní informace jsou ZDE. Program zájezdu je ZDE. Účastníci zájezdu na Slovendko v roce 2023 mají rezervovanou účast do 31.1.2024. Přihlášky pro ostatní se přijímají do 31.3.2024. ZDE je objednávka na zájezd. Součástí objednávky je složení zálohy ve výši 3000.- Kč. Doplatek zájezdu uhraďte do 30.6.2024.  Platit je možné na účet 26698013/0800. Do poznámky uveďte jména, za koho platíte.
Cena zájezdu: S kuchyňkou pro členy KČT Hlinsko je 6 270,- pro ostatní 6 470,- Kč. Bez kuchyňky pro členy KČT Hlinsko je 5 810,-, pro ostatní: 6 010,-  Kč.
Další podrobnosti o zájezdu jsou v úvodních informacích.

Sledování účasti a výkonu na akcích KČT v roce 2023.
Konečné výsledky k 31.12.2023:
Podle jmen      Podle pořadí

Sledování účasti a výkonu na akcích KČT v roce 2022.
Konečné výsledky k 31. 12. 2022: Podle jmen   Podle pořadí

Co lze považovat za akci KČT:
1. Akcí klubu turistů je taková, která je v plánu činnosti
2. Pokud v plánu není, musí akci schválit výbor klubu
3. Akce musí mít svého vedoucího, který musí být členem KČT. Správně by měl mít složeny zkoušky vedoucího turistiky
4. Akce musí být v předstihu zveřejněna na našem webu, případně ještě na naší nástěnce ve městě, tak aby se jí mohl zúčastnit každý člen klubu
5. Akce se musí zúčastnit minimálně 3 turisté
6. Je-li pořadatelem akce cizí KČT, může se této akce zúčastnit i jednotlivec

V těchto místech se budete moci podívat do nového ZPRAVODAJE KČT, který vydává ústřední sekretariát KČT. Můžete se v něm dozvědět celou řadu zajímavých informací o dění v KČT. Jednotlivá čísla ke stažení jsou ZDE.