Back to Top

ZTS 2022 ve Skutči

 

Město Skuteč otevřené turistům - prohlídková místa:

Sponzoři akce:         Pardubický kraj   

                                   MÚ Skuteč

                                   DKV Elektro spol s.r.o. Skuteč                       

                                   Řeznictví a uzenářství O.Čejka Pardubice     

                                   Český rybářský svaz Skuteč

                                   SKOS s.r.o. Skuteč

                                   Spektrum s.r.o. Skuteč

                                   Poděkování sponzorům, kteří na tuto akci přispěli

Ke stažení:

Plakát  ZDE

Ke stažení materiál k tisku o prohlídkových místech a trasách (propozice celé akce) - ZDE. Materiál obdržíte při prezenci v tašce s prospekty, ale černobílý. Pokud máte možnost, vytiskněte si ho barevně.

Přehled gastronomických zařízení ve městě Skuteč je ZDEParkoviště pro autobusy jsou ZDE. Článek, který vyšel v roce 2020 v březnovém vydání Skutečských novin je ZDE a v březnovém vydání skutečských novin v roce 2021 je ZDE.

 

Zimní stadion - místo zahájení turistické sezony. 8.30 - 9.45 prezence účastníků. Zde je ke stažení Prezenční list pro předložení k jednotné hromadné registraci. Prezenční list si vyplní příslušný odbor KČT za všechny přijíždějící členy a po odevzdání formuláře obdrží odpovídající počet tašek s propagačními materiály. Od 9:45 do 10:00 vystoupení žáků ZUŠ V.Nováka. Od 10:00 do 10:30 proběhne slavnostní zahájení. Celá akce je organizována pod záštitou člena Rady Pardubického kraje pana Alexandra Krejčíře a starosty města Skuteč pana Pavla Bezděka. U Zimního stadionu budou moci zaparkovat max. 1 až 2 autobusy. Ostatní se budou muset přesunout na parkoviště u nádraží ve Skutči nebo na parkoviště k plaveckému bazénu – viz. mapa parkování autobusů na webu. Přijet můžete vlakem z Pardubic odj. 7:53 do Skutče příj. 8:51. Ve Žďárci u Skutče v 8:46 bude doprava k místu zahájení posílena naším autobusem.

Multifunkční sportovní hala byla otevřena v roce 2010 s pořizovacími náklady ve výši 65 mil. a představuje druhou nejdražší stavbu v novodobé skutečské historii. Objekt se stal novou dominantou sportovního areálu v centru města, v němž se nachází nejen fotbalové hřiště, ale také krytý zimní stadion, tenisové kurty a hřiště s umělým trávníkem. Objekt disponuje jednou velkou halou s třemi oddělitelnými hřišti, které splňují podmínky pro takřka celé spektrum míčových her. Sousední menší prostor je vybaven jako herna stolního tenisu, variabilně bude sloužit i ke cvičení jógy, aerobiku apod. Samozřejmostí je zázemí v podobě prostorných šaten, sociálního zařízení a občerstvení. Hala se nachází proti zimnímu stadionu a vy se budete moci do haly podívat z přístupné galerie.

 

Turistické informační centrum otevřené od 9.00 do 17 hod.

 

 

 


Prohlídka města s průvodcem. Na komentovanou prohlídku městem nebude nutná rezervace. Budou ji zajišťovat studenti 3. ročníku místního Gymnázia Suverenního řádu maltézských rytířů ve Skutči.  Připraveno je 7 průvodců. Sraz zájemců o komentovanou prohlídku je u Mariánského sloupu v dolní části náměstí. Jakmile se sejde dostatečný počet zájemců, maximálně 25, tak vyrazí s průvodcem na 2 km dlouhou prohlídku městem. Historie města Skuteč. Ve Skutči žije přibližně 5000 obyvatel. Nálezy dokazují, že značná část Skutečska byla osídlena již v mladší době kamenné. Písemně je Skuteč doložena ve 13. století. Ves byla povýšena na město pravděpodobně v I. polovině 14. století. Kromě rychtáře mělo město také purkmistra a konšely. Mělo hrdelní právo a soud, mučírnu a kamenný pranýř na náměstí. Skuteč trpěla drancováním v třicetileté válce jak císařskými tak i švédskými vojsky. V květnu 1862 sežehl požár celou východní část náměstí a dnešní Heydukovu ulici. V srpnu 1867 úplně shořela západní část náměstí a přilehlé části. Při posledních dvou požárech shořelo 306 domů a 120 stodol, chlévy atd. Po požáru v roce 1867 byly podsíně (podloubí) domů na náměstí zazděny. Město Skuteč je známé obuvnickou tradicí a kvalitní skutečskou žulou.

Muzeum obuvi a kamene.Nutná rezervace. Vstupenku obdržíte při prezenci. Zkrácená prohlídka bude s průvodcem a s výkladem zdarma. Maximální počet účastníků ve skupině je 20 osob, délka prohlídky je 40 min. Časový harmonogram prohlídek - 11:00 vždy dvě skupiny. Jedna nejdříve muzeum obuvi (na ident. náramku O) a potom muzeum kamene (K), druhá ve stejný čas(11:00), ale v opačném pořadí tj. v protisměru (K-O) a s jinou barvou vstupenky – ident. náramku.  Další dvojice prohlídek 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.  Sraz před muzeem. V expozici obuvnictví, která se skládá ze tří částí, se seznámíte se vším, co k práci obuvníka náleželo. Prohlédnete  si ševcovskou světničku, polní dílnu na opravu obuvi, maxibotu i pracovní stroje. Součástí výstavy je i příběh „botasky“ – sportovní obuvi, kterou zná snad každý. V druhé části stálé expozice je muzeum kamene, rozdělené na vnitřní a venkovní část. Při prohlídce venkovní části se návštěvníci seznámí s vývojem kamenoprůmyslu a pestrou geologií kraje. Vše je podáno interaktivní zábavnou formou. Ve sklepních prostorách se nachází Geologicko-kamenická expozice. Vstup bude zdarma,  ale max. 20 osob. Počet bude regulován stálou službou na vstupu.  Nádvoří městského muzea bude přístupné všem návštěvníkům. V prostoru budou umístěny stánky se zbožím a propagačními materiály IC.  V kovárně budou probíhat řemeslnické ukázky.

Památník Vítězslava Nováka (1870-1949).Prohlídka je zdarma bez průvodce. Společně s památníkem V.N. budete moci v 1. patře muzea navštívit výstavu „Vykopávky Archeologické nálezy na Rychmburku, Košumberku a v dalších lokalitách“, také  bez průvodce a zdarma. Na památník a výstavu bude vpuštěno dohromady max. 40 osob - počet bude regulován službou na vstupu. Památník hudebního skladatele vznikl v roce 1955. Expozici tvoří skladatelova pracovna v původním stavu, dále hudební salon s klavírem a muzejní síň mapující jeho život a díla se zřetelem na Skuteč. Každoročně si Skuteč mistra připomíná také prostřednictvím hudebního festivalu.

 

 

Pamětní síň V. J. Tomáška (1774 Skuteč-1850) Nutná rezervace. Vstupenku (ident. náramek) obdržíte při prezenci zdarma. Zkrácená prohlídka bude s průvodcem a s výkladem. Maximální počet účastníků ve skupině je 20 osob, délka prohlídky je 15 min. Začátek prohlídek - 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 12:40,  13:05, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:50. Tomášek je významný český skladatel předsmetanovské doby a hudební pedagog. Od 20. let 19. století patřil k hlavním představitelům pražského hudebního života, založil zde i vlastní hudební školu. V roce 1988 Tomáškův rodný dům zakoupila Českobratrská církev evangelická a nákladně jej zrestaurovala jako lidovou stavbu ve stylu poličské architektury.

 

Kostel Božího Těla (dolní kostel) bez průvodce. Špitální kostel Božího těla byl vystavěn mezi lety 1385-1392 staviteli z Nového Města pražského, bratry Peškem a Ješkem Lútkovými. Jedná se o gotický jednolodní kostel, v interiéru s žebrovými klenbami a kružbovým sanktuáriem z 15. století. V presbytáři se nacházejí náhrobní kameny, tzv. náhrobníky šlechtičen, z 16. století. V roce 1862 kostel vyhořel a byl restaurován architektem Františkem Schmoranzem.

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (horní kostel) Na průvodce nebude nutná rezervace se vstupenkou. Přednáška o kostele bude opakovaně i pro větší počet účastníků  prostřednictvím mikrofonu. Na další opakování přednášky si budou muset zájemci počkat. Děkanský kostel je poprvé zmiňován jako farní již v roce 1350, roku 1655 byl povýšen na děkanský. Jedná se o původně gotický, renesančně upravený kostel. Uvnitř je zachována renesanční pískovcová kazatelna s bohatou sochařskou výzdobou a renesanční kruchta, cínová křtitelnice ze 14. století, v části presbytáře byly objeveny středověké fresky. Kostel několikrát vyhořel, po požáru v roce 1850 byla postavena nová věž. 

 

- Zvýhodněný nákup v podnikové prodejně  Botas a.s. Skuteč s 15 % slevou. Otevřeno od 9:30 do 12:00.

 

 

 

 

hrad Rychmburk (článek) v Předhradí s možností volného vstupu nádvoří hradu. Z nádvoří bude volný vstup do gotického podzemí a do hradní galerie. Bude zde možnost občerstvení v Hradní špižírně. Bez průvodce se budete moci vydat i na nekomentovanou prohlídku hradu tj. na věž, do výstavních sálů a do kaple. Gotický hrad Rychmburk v obci Předhradí nedaleko Skutče ve východních Čechách, stojí na ostrohu mezi říčkou Krounkou a jejím levým přítokem a je součástí městské památkové rezervace. U hlavní brány při vstupu na nádvoří bude pokladna pro dobrovolné vstupné.

 

rozhledna Borůvka otevřená od 10.00 do 17.00 hod. Snížené skupinové vstupné za 25,- Kč. Rozhledna byla otevřena 4. června 2005. Svojí ojedinělou a netradiční konstrukcí patří bezesporu k nejzajímavějším a nejkrásnějším stavbám tohoto druhu nejen v mikroregionu Toulovcovy Maštale, ale i v širokém okolí. Název rozhledny je odvozen od místa pod rozhlednou, kterému se říká Borek nebo Na Borůvčí. Rozhledna je vysoká 18,5 m, vyhlídková plošina je ve výšce 15 m a je postavena v kombinaci materiálů dřevo-kov.

 

Kulturním klubu Skuteč si zájemci od 10 – 17 hodin mohou prohlédnout prodejní výstavu obrazů (krajinek) Ing. Pavla Daleckého, rodáka z nedalekého Rváčova. Vedle výstavy bude možné nahlédnout i do prostor KKS (velký i malý sál, balkon), seznámit se s programem probíhajícího 17. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, popř. si zde i nakoupit vstupenky na veškerý kulturní program.

 

Turistický program:

První trasa: Žulová stezka Horkami (mapalegenda1 a legenda2- 7 km ze Skutče. Možnost rezervace vstupenek na prohlídku po NS Žulová stezka s geologem panem Mgr. Janem Douckem – max. 50 osob, přibližně 2,5 hodiny. Vstupenku obdržíte při prezenci. První v 11:00 až 13:30, druhá 14:00 až 16:30 Sraz účastníků u naučného zastavení u letního koupaliště na ŽTZ a NS. Účast zdarma. Na trase je možnost lehkého zastávkového občerstvení v klubovně potápěčského lomu Leštinka. Mapu trasy najdete na prospektu Žulová stezka Horkami.

 

Druhá trasa: Kutřín,  rozhledna Borůvka a hrad Rychmburk, Skuteč. - mapa. Autobusová kyvadlová doprava Vás přepraví od Zimního stadionu ve Skutči do Kutřína. Odjezdy z náměstí ve Skutči budou po „naplnění“ autobusu. Z Kutřína dále pěšky (9 nebo 14 km) na rozhlednu Borůvku a hrad Rychmburk – viz mapa níže.  Bližší informace k rozhledně a hradu jsou výše. Na trase je možnost občerstvení v restauraci Šilinkův důl ve stejnojmenném údolí. V Šilinkově dole se nachází středně obtížná ferrata (video) zajištěná řetězy . Pokud byste se jí chtěli vyhnout, musíte jít na hrad přes Hněvětice. U rozcestníku „Nad Krounkou“ přejdete na ZTZ vedoucí do Skutče. Od rozcestníku „Malhošť“, kde je také Malhošťská vyvěračka, nemusíte jít po silnici, odbočte doprava a po 100 metrech odbočte vlevo  (+ 0,5 km). Běžte kolem pole podél Anenského potoka k rybníku, po hrázi rybníka a štěrkové cestě zpět na ŽTZ a na náměstí do Skutče. Možnost parkování autobusů v Kutříně je velice špatná. 

Doporučujeme klubům, které přijely do Skutče vlastními autobusy, aby se do Kutřína přepravily autobusem a vydaly se na 10 km dlouhé kolečko na trase Kutřín, Šilinkův důl, hrad Rychmburk, Hněvětice, rozhledna Borůvka, Kutřín. Další variantou by mohla být stejná trasa, ale zkrácená na 7 km a při ní by se končilo na rozhledně Borůvka, kam by autobus přejel.

Bližší informace podá Vladislav Bárta, KČT Hlinsko, vladislav.barta@centrum.cz, 723168123